Επεμβατική Καρδιολογία

Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας έχει ως βασική δέσμευση και αποστολή του τη διενέργεια της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, της άμεσης δηλαδή διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με άριστα αποτελέσματα.

Η μέθοδος πρωτογενούς αγγειοπλαστικής είναι διεθνώς καθιερωμένη ως η καλύτερη αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος, απαιτεί ετοιμότητα και έμπειρο προσωπικό και επιτελείται σε πολύ λίγα κέντρα στη χώρα μας σε 24/ωρη βάση.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας διαθέτει σύγχρονες αίθουσες αιμοδυναμικού εργαστηρίου, όπου αντιμετωπίζεται σε καθημερινή βάση και σε όλη τη διάρκεια του 24/ώρου όλο το φάσμα της στεφανιαίας νόσου, της περιφερικής αγγειακής νόσου αλλά και των δομικών – συγγενών καρδιοπαθειών τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Στις διαγνωστικές επεμβάσεις καρδιολογίας ανήκει η στεφανιογραφία (απεικόνιση τ

ων αρτηριών της καρδιάς για την αξιολόγηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η στεφανιογραφία πραγματοποιείται με προσπέλαση από το χέρι και την κερκιδική αρτηρία (ελάχιστα επεμβατική), με την οποία επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο αιμορραγίας η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς και εξιτήριο σε λίγες ώρες.

Επίσης, στο Εργαστήριο Επεμβατικής Καρδιολογίας διενεργείται πλήρης αιμοδυναμικός – απεικονιστικός έλεγχος δεξιών και αριστερών κοιλοτήτων για την ακριβή διάγνωση βαλβιδοπαθειώνανευρυσμάτων αορτήςκαρδιακής ανεπάρκειαςσυγγενών καρδιοπαθειών και πνευμονικής υπέρτασης.

Στις επεμβατικές πράξεις ανήκουν η αγγειοπλαστική – τοποθέτηση stent τελευταίας γενιάς στις στεφανιαίες αρτηρίες, όταν διαπιστώνονται σημαντικές στενώσεις με περιστασιακή παράλληλη χρήση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου.

Η αγγειοπλαστική επέμβαση γίνεται κατά την ίδια συνεδρία με τη στεφανιογραφία, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από την ίδια τομή στο πόδι ή στο χέρι (κερκιδική προσπέλαση).

Βασική δέσμευση και αποστολή του Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας είναι η διενέργεια της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, δηλαδή της άμεσης διάνοιξης της αποφραγμένης αρτηρίας σε περίπτωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με άριστα αποτελέσματα.

Η μέθοδος πρωτογενούς αγγειοπλαστικής είναι διεθνώς καθιερωμένη ως η καλύτερη αντιμετώπιση του οξέος εμφράγματος, απαιτεί ετοιμότητα και έμπειρο προσωπικό και επιτελείται σε πολύ λίγα κέντρα στη χώρα μας σε 24ωρη βάση.

Άμεση προτεραιότητα είναι η προώθηση του προγράμματος διαδερμικής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (TAVI) από την εξειδικευμένη ομάδα που αποτελείται από επεμβατικούς καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, αναισθησιολόγους και αγγειοχειρουργούς.

Άλλες επεμβάσεις καρδιολογίας είναι η αγγειοπλαστική περιφερικών αγγείων (καρωτίδες, νεφρικές αρτηρίες), η αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών, όπως η μεσοκολπική επικοινωνία, το ανοιχτό ωοειδές τρήμα, ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος, η βαλβιδοπλαστική με τοποθέτηση stent στη στένωση του ισθμού της αορτής, η βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς και πνευμονικής βαλβίδας και η διαδερμική διόρθωση ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας.

Στένωση της αορτικής βαλβίδας
Στεφανιαία νόσος

                             ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας εφημερεύει συνεχώς με έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, όλο το 24ωρο.

Το Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας διαθέτει σύγχρονες αιμοδυναμικές αίθουσες και αγγειογραφικά μηχανήματα, καθώς πλειάδα έμπειρων επεμβατικών καρδιολόγων –καθετηριαστών, με διεθνείς σπουδές και εξειδίκευση.

Οι επεμβατικοί καρδιολόγοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στην αγγειοπλαστική, στις εμφυτεύσεις βηματοδοτών και πρωτοπορούν στην εφαρμογή των τελευταίας γενιάς stent, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην επεμβατική καρδιολογία.

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes