Πρώτη εμφύτευση μικροσκοπικού βηματοδότη χωρίς καλώδια τύπου Micra σε ασθενή με διάγνωση του αιτίου της συγκοπής από το μικροσκοπικό εμφυτεύσιμο Linq

Παρακολουθείστε ζωντανή μετάδοση κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής με την μέθοδο της κρυοπηξίας στο νέο υβριδικό εργαστήριο  του Athens Heart Center.

Ζωντανή μετάδοση κατάλυσης σύμπλοκων κοιλιακών αρρυθμιών με την χρήση του συστήματος ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης CARTO

Καινοτομίες του Athens Heart Center

  • > 500 επεμβάσεις άνα έτος σε 3 σύγχρονες πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες ηλεκτροφυσιολογίας
  • Μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα σε επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής με τη χρήση κρυοπηξίας (>1000) – εκπαίδευση σε 10 κέντρα στην Ελλάδα και σε 5 χώρες της Ευρώπης
  • Πρωτοπόροι στις εμφυτεύσεις βηματοδότων χωρίς καλώδια και στις καταλύσεις κοιλιακών και υπερκοιλιακών αρρυθμιών χωρίς ακτινοσκόπηση
  • Μοναδική εξειδίκευση στις καταλύσεις σύμπλοκων κοιλιακών αρρυθμίων

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes