• ατρικό Κέντρο Αθηνών: σημαντικές εξελίξεις στην καρδιαγγειακή χειρουργική στο επίκεντρο συνεδρίου(Αντώνης Πίτσης, καρδιοχειρουργός, διευθυντής Α καρδιοχειρουργικής κλινικής Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Τσιαχρής, καρδιολόγος, διευθυντής εργαστηρίου ηλεκτροφυσιολογίας και βηματοδότησης, Athens Heart Center Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Χριστόδουλος Στεφανάδης, καρδιολόγος, καθηγητής καρδιολογίας, διευθυντής Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο).

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes