Το Holter πίεσης είναι μία ιδιαίτερα διαδεδομένη και απλή μη επεμβατική εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση του αρτηριακής πίεσης για διάστημα 24 ωρών.

Η καταγραφή της αρτηριακής πίεσης επιτυγχάνεται μέσω περιχειρίδας η οποία τοποθετείται στον αριστερό βραχίονα. Η αρτηριακή πίεση καταγράφεται σε μία μικρή συσκευή την οποία φέρει μαζί του ο ασθενής και την οποία μπορεί να στερεώσει  σε ειδική θήκη στη ζώνη του. Όταν ο ασθενής φέρει το Holter, πρέπει κατά βάση να ακολουθεί κανονικά το καθημερινό του πρόγραμμα και να επιτελεί τις συνήθεις του δραστηριότητες.

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με λεπτομερή τρόπο και με χρήση ειδικού λογισμικού. Πραγματοποιούνται 70 περίπου μετήσεις το 24ώρο (ανά 15 λεπτά την ημέρα και ανά 30 λεπτά τη νύχτα). Βασικές πληροφορίες που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση είναι η μέση τιμή της συστολικής και αρτηριακής πίεσης καθόλο το 24ώρο και ξεχωριστά την ημέρα και την νύχτα.

Στο Athens Heart Center η εκτίμηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ιατρούς της Μονάδας Υπέρτασης.

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes