Δουνδουλάκης Ιωάννης

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΟΣ

Εγκύκλιες σπουδές: Ολοκλήρωση των σπουδών μέσης εκπαίδευσης με βαθμό απολυτηρίου άριστα. Βραβείο και αριστείο προόδου σε κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. 

Ξένες γλώσσες:  Γνωρίζω άριστα την αγγλική(επίπεδο C2) 

Προπτυχιακή εκπαίδευση: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης (2007) με το σύστημα των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα έχω αποφοιτήσει από τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων(ΣΣΑΣ), όπου ορκίστηκα ΄΄ανθυπολοχαγός ιατρός΄΄. 

Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2013, βαθμός ” ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ-ΟΚΤΩ “. 

2015-2017: Λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό: 9/10

2019: Έναρξη διδακτορικής διατριβής στην ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εργασιακή εμπειρία

2013-2014:  Πρακτική στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών – 401 ΓΣΝΑ ως ιατρός. 

2014-2018: Υπολοχαγός ιατρός στην 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

2018-2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας στο 424 ΓΣΝΕ

2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας και ηλεκτροφυσιολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική – Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

 

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των αρρυθμιών.

 

Έχει συνολικά δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα (60 πλήρεις δημοσιεύσεις και 100 υπό μορφή περιλήψεων). Συγκεκριμένα, έχει δημοσιεύσει 52 πλήρη άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει συγγράψει κεφάλαια επιστημονικών συγγραμμάτων και είναι κριτής σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

 

  • Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμίων (EHRA)

 

 

 

Εγκύκλιες σπουδές: Ολοκλήρωση των σπουδών μέσης εκπαίδευσης με βαθμό απολυτηρίου άριστα. Βραβείο και αριστείο προόδου σε κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. 

Ξένες γλώσσες:  Γνωρίζω άριστα την αγγλική(επίπεδο C2) 

Προπτυχιακή εκπαίδευση: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης (2007) με το σύστημα των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα έχω αποφοιτήσει από τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων(ΣΣΑΣ), όπου ορκίστηκα ΄΄ανθυπολοχαγός ιατρός΄΄. 

Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2013, βαθμός ” ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ-ΟΚΤΩ “. 

2015-2017: Λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό: 9/10

2019: Έναρξη διδακτορικής διατριβής στην ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

2013-2014:  Πρακτική στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών – 401 ΓΣΝΑ ως ιατρός. 

2014-2018: Υπολοχαγός ιατρός στην 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

2018-2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας στο 424 ΓΣΝΕ

2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας και ηλεκτροφυσιολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική – Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των αρρυθμιών.

Έχει συνολικά δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα (60 πλήρεις δημοσιεύσεις και 100 υπό μορφή περιλήψεων). Συγκεκριμένα, έχει δημοσιεύσει 52 πλήρη άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει συγγράψει κεφάλαια επιστημονικών συγγραμμάτων και είναι κριτής σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμίων (EHRA)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εγκύκλιες σπουδές: Ολοκλήρωση των σπουδών μέσης εκπαίδευσης με βαθμό απολυτηρίου άριστα. Βραβείο και αριστείο προόδου σε κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. 

Ξένες γλώσσες:  Γνωρίζω άριστα την αγγλική(επίπεδο C2) 

Προπτυχιακή εκπαίδευση: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης (2007) με το σύστημα των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα έχω αποφοιτήσει από τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων(ΣΣΑΣ), όπου ορκίστηκα ΄΄ανθυπολοχαγός ιατρός΄΄. 

Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2013, βαθμός ” ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ-ΟΚΤΩ “. 

2015-2017: Λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό: 9/10

2019: Έναρξη διδακτορικής διατριβής στην ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Εργασιακή εμπειρία

2013-2014:  Πρακτική στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών – 401 ΓΣΝΑ ως ιατρός. 

2014-2018: Υπολοχαγός ιατρός στην 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

2018-2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας στο 424 ΓΣΝΕ

2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας και ηλεκτροφυσιολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική – Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

 

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των αρρυθμιών.

 

Έχει συνολικά δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα (60 πλήρεις δημοσιεύσεις και 100 υπό μορφή περιλήψεων). Συγκεκριμένα, έχει δημοσιεύσει 52 πλήρη άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει συγγράψει κεφάλαια επιστημονικών συγγραμμάτων και είναι κριτής σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

 

  • Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμίων (EHRA)

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγκύκλιες σπουδές: Ολοκλήρωση των σπουδών μέσης εκπαίδευσης με βαθμό απολυτηρίου άριστα. Βραβείο και αριστείο προόδου σε κάθε τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. 

Ξένες γλώσσες:  Γνωρίζω άριστα την αγγλική(επίπεδο C2) 

Προπτυχιακή εκπαίδευση: Εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θες/νίκης (2007) με το σύστημα των Πανελληνίων Εισαγωγικών Εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα έχω αποφοιτήσει από τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων(ΣΣΑΣ), όπου ορκίστηκα ΄΄ανθυπολοχαγός ιατρός΄΄. 

Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ιούλιος 2013, βαθμός ” ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ-ΟΚΤΩ “. 

2015-2017: Λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό: 9/10

2019: Έναρξη διδακτορικής διατριβής στην ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2013-2014:  Πρακτική στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών – 401 ΓΣΝΑ ως ιατρός. 

2014-2018: Υπολοχαγός ιατρός στην 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

2018-2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας στο 424 ΓΣΝΕ

2021: Ειδικευόμενος καρδιολογίας και ηλεκτροφυσιολογίας στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική – Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας και των αρρυθμιών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Έχει συνολικά δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικά άρθρα (60 πλήρεις δημοσιεύσεις και 100 υπό μορφή περιλήψεων). Συγκεκριμένα, έχει δημοσιεύσει 52 πλήρη άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει συγγράψει κεφάλαια επιστημονικών συγγραμμάτων και είναι κριτής σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Μέλος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμίων (EHRA)

en_USEnglish