Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση (θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού) είναι μία επεμβατική θεραπευτική μέθοδος που εφαρμόζεται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, οι οποίοι παρουσιάζουν απώλεια συγχρονισμού στη συστολή της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας. O επανασυγχρονισμός επιτυγχάνεται με τη βηματοδότηση και των δύο κοιλιών μέσω ηλεκτροδίων που εμφυτεύονται στη δεξιά κοιλία (όπως στη συμβατική βηματοδότηση) και στην αριστερή κοιλία διαμέσου του στεφανιαίου κόλπου. Η αμφικοιλιακή βηματοδότηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών, τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, ελαττώνει τις εισαγωγές των ασθενών στο νοσοκομείο αλλά και παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης.

Η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού ενδείκνυται σε ασθενείς με συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας οι οποίοι πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια χαμηλό κλάσμα εξώθησης  (≤ 35% ενώ φυσιλογικά υπερβαίνει το 50%) και εικόνα αποκλεισμού στο ηλεκτροκαρδιογράφημα (διάρκεια του  QRS >120 msec).

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ενδείκνυται η εμφύτεση συσκευής που λειτουργεί σαν απινιδωτής αφού οι ασθενείς αυτοί έχουν παράλληλα αυξημένο κίνδυνο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Η επέμβαση είναι παρόμοια με την συμβατική εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή και πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στην περιοχή του αριστερού άνω ημιθωρακίου ενώ συνήθως χορηγείται και ενδοφλέβια κατασταλτική αγωγή με σκοπό την ήπια μέθη.

Η όλη επέμβαση συνήθως διαρκεί περισσότερο από τη  συμβατική εμφύτευση βηματοδότη ή απινιδωτή με 1 ή 2 καλώδια αφού πρέπει να τοποθετηθεί στην πλέον κατάλληλη θέση με ειδική τεχνική και το τρίτο (αριστερό) ηλεκτρόδιο.

Δυνητικές επιπλοκές, όπως σε κάθε εμφύτευση είναι το αιμάτωμα στην περιοχή της θήκης, η μετακίνηση ηλεκτροδίου (σε λιγότερο από 1 κάθε 100 επεμβάσεις), ο πνευμοθώρακας (διαφυγή αέρα γύρω από τους πνεύμονες σε λιγότερο από 1 κάθε 100 επεμβάσεις), η λοίμωξη (1 κάθε 500 επεμβάσεις) και η συλλογή αίματος γύρω από την καρδιά (1 κάθε 500 επεμβάσεις).

Στο Athens Heart Center η πραγματοποίηση φλεβογραφίας σε κάθε ασθενή προ της εμφύτευσης και η τοποθέτηση των κοιλιακών ηλεκτροδίων σε διαφραγματικές θέσεις έχει εκμηδενίσει τις προαναφερόμενες επιπλοκές.

Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο την επομένη ημέρα και τα ράμματα αφαιρούνται μετά 7-10 μέρες. Τον πρώτο μήνα απαιτείται περιορισμός στις κινήσεις του άνω άκρου για αποφυγή μετακίνησης των ηλεκτροδίων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας της συσκευής γίνεται στον μήνα μετά την επέμβαση και ακολούθως κάθε 6 μήνες μέσω ειδικού προγραμματιστή.

Η διάρκεια ζωής του αμφικοιλιακού βηματοδότη-απινιδωτή εξαρτάται από τον τύπο του, τον αριθμό των απινιδώσεων και την ανάγκη για βηματοδότηση. Μία μέση διάρκεια ζωής εκτιμάται σε 7-10 έτη. Στο Athens Heart Center τα τελευταία έτη εμφυτεύονται αποκλειστικά συσκευές συμβατές με τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας.

Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση της συσκευής είναι μία απλή επέμβαση που πραγματοποιείται υπό τοπική αναισθησία.

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes