Οι εμφυτεύσιμες συσκευές παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού εξασφαλίζουν τη συνεχή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού του ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα (2-3 έτη) και έχουν θέση στη διερεύνηση ασθενών με υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια.

Οι εμφυτεύσιμες συσκευές παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού (implantable loop recorders) έχουν μικρές διαστάσεις (μήκος περίπου 6 εκ., πλάτος περίπου 2 εκ. και ύψος 0.8 εκ.) και εμφυτεύονται κάτω από το δέρμα του ασθενή στην πρόσθια περιοχή του αριστερού ημιθωρακίου υπό συνθήκες τοπικής αναισθησίας με μία επέμβαση διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Οι συσκευές αυτές παρακολουθούν τον καρδιακό ρυθμό του ασθενή και αποθηκεύουν συγκεκριμένα διαστήματα επί ενεργοποίησής τους. Η συσκευή ενεργοποιείται είτε από τον ασθενή είτε από κάποιο συγγενή σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης σε περίπτωση εμφάνισης συγκεκριμένων προκαθορισμένων βραδυ- ή ταχυαρρυθμιών. Ο έλεγχος της συσκευής και των αποθηκευμένων καταγραφών καρδιακού ρυθμού γίνεται σε τακτική βάση με τη βοήθεια τηλεμετρίας και ειδικού προγραμματιστή που χειρίζεται ο καρδιολόγος, ενώ είναι δυνατή και η μετάδοση των δεδομένων που έχουν καταγραφεί διαμέσου διαδικτύου.

Με τη χρήση των συσκευών αυτών είναι δυνατή η συσχέτιση της συμπτωματολογίας του ασθενή με τον υποκείμενο καρδιακό ρυθμό, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί κάποιο είδος καρδιακής αρρυθμίας ως αιτία των συγκοπτικών επεισοδίων του ασθενή. Νεότερα μοντέλα εμφυτεύσιμων συσκευών επιτρέπουν τη διάγνωση, παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση της κολπικής μαρμαρυγής, παρέχοντας στο θεράποντα ιατρό πληροφορίες απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάγκη έναρξης,  συνέχισης ή διακοπής της θεραπείας με αντιπηκτικά.

Copyright © 2019 Soulmedic Theme All Rights Reserved | Design Themes