Η εξέταση είναι ανώδυνη, εντελώς ακίνδυνη, ιδιαίτερα διαδεδομένη, δεν απαιτεί προετοιμασία του ασθενή και διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Με το διαθωρακικό υπερηχογράφημα, ο ιατρός μπορεί να λάβει χρήσιμες πληροφορίες καθώς έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα όλων των καρδιακών κοιλοτήτων καθώς και να αποκλείσει την παρουσία δομικών ανωμαλιών στο μυοκάρδιο.

Ειδικότερα, απεικονίζονται οι δομές και η λειτουργία της καρδιάς και καταγράφονται οι ροές με τη μέθοδο Doppler. Επιπλέον μελετάται η τμηματική και συνολική παραμόρφωση (strain) του μυοκαρδίου, που αποτελεί πρώιμο και πολύ ευαίσθητο δείκτη, με εφαρμογή σε πληθώρα καρδιοπαθειών. Η ανιούσα αορτή και το αορτικό τόξο απεικονίζονται και ελέγχονται ως προς τη μορφολογία τους και τη λειτουργικότητά τους.

Το τρισδιάστατο ηχοκαρδιογράφημα (3D) προσφέρει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τη δυνατότητα ευκρινέστερης ανατομικής διερεύνησης, αλλά και συνολική εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας.