Απόστολος-Κατσίβας-Καρδιολόγος-Ιατρός-Αθήνα-1-242x300

ΚΑΤΣΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

35 δημοσιεύσεις πρωτότυπης έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

• Συμμετοχή στην συγγραφή κεφαλαίων 4 ιατρικών βιβλίων (εκ των οποίων 3 ξενόγλωσσα), με αντικείμενο την αρτηριακή υπέρταση, την αορτική σκληρία και το κυκλοφορικό σύστημα. Κριτής (reviewer) ερευνητικών μελετών που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – Αρρυθμιολόγος, Διευθυντής του Cardiac Center – Καρδιολογικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου

Ο Απόστολος Γ. Κατσίβας είναι καρδιολόγος με εξειδίκευση στη διάγνωση και θεραπεία αρρυθμιών και στη διαχείριση εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές, αμφικοιλιακά συστήματα).

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος διδακτορικής διατριβής με βαθμό άριστα. Ειδικεύτηκε στο Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου και απέκτησε την ειδικότητα του καρδιολόγου το 1988. Το 1989 προσελήφθη ως Επιμελητής Β’, διήλθε όλες τις βαθμίδες και από 1-9-2008 ανέλαβε την διεύθυνση του Α’ Καρδιολογικού Τμήματος, ως Συντονιστής Διευθυντής κατόπιν προκήρυξης θέσεως

• Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα».

Κλινική:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα:
Athens Heart Center
Καρδιολογικό
 • Από τον Ιούνιο 2021 ξεκίνησε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και ανέλαβε Διευθυντής του Cardiac Center – Καρδιολογικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου.
 • Πρώην Συντονιστής Διευθυντής Α’ καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
 • Έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάαστριχτ (academisch ziekenhuis Maastricht) στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία (1990-1991) και στις εμφυτεύσιμες συσκευές (1997). Επίσης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ρυθμολογικής Εταιρείας.
 • Ο κ. Απόστολος Κατσίβας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση του αρρυθμιολογικού ασθενούς, ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 12.000 ηλεκτροφυσιολογικές πράξεις (μελέτη και κατάλυση αρρυθμιών, εμφύτευση και παρακολούθηση καρδιακών συσκευών).

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος διδακτορικής διατριβής με βαθμό άριστα. Ειδικεύτηκε στο Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου και απέκτησε την ειδικότητα του καρδιολόγου το 1988.

 • Έχει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα με συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συμμετοχή ως κύριος ερευνητής σε εγχώριες και διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες.
 • Ο κ. Απόστολος Κατσίβας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση του αρρυθμιολογικού ασθενούς, ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 12.000 ηλεκτροφυσιολογικές πράξεις (μελέτη και κατάλυση αρρυθμιών, εμφύτευση και παρακολούθηση καρδιακών συσκευών).
 • Έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάαστριχτ (academisch ziekenhuis Maastricht) στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία (1990-1991) και στις εμφυτεύσιμες συσκευές (1997). Επίσης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ρυθμολογικής Εταιρείας.
 • Επί διετίας 2010-2012 υπήρξε μέλος της εξεταστικής επιτροπής εξετάσεων για τη λήψη ειδικότητας καρδιολογίας.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

35 δημοσιεύσεις πρωτότυπης έρευνας σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

• Συμμετοχή στην συγγραφή κεφαλαίων 4 ιατρικών βιβλίων (εκ των οποίων 3 ξενόγλωσσα), με αντικείμενο την αρτηριακή υπέρταση, την αορτική σκληρία και το κυκλοφορικό σύστημα. Κριτής (reviewer) ερευνητικών μελετών που έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – Αρρυθμιολόγος, Διευθυντής του Cardiac Center – Καρδιολογικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου

Ο Απόστολος Γ. Κατσίβας είναι καρδιολόγος με εξειδίκευση στη διάγνωση και θεραπεία αρρυθμιών και στη διαχείριση εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές, αμφικοιλιακά συστήματα).

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος διδακτορικής διατριβής με βαθμό άριστα. Ειδικεύτηκε στο Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου και απέκτησε την ειδικότητα του καρδιολόγου το 1988. Το 1989 προσελήφθη ως Επιμελητής Β’, διήλθε όλες τις βαθμίδες και από 1-9-2008 ανέλαβε την διεύθυνση του Α’ Καρδιολογικού Τμήματος, ως Συντονιστής Διευθυντής κατόπιν προκήρυξης θέσεως

• Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα».

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ
Κλινική:
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα:
Athens Heart Center
Καρδιολογικό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 • Από τον Ιούνιο 2021 ξεκίνησε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και ανέλαβε Διευθυντής του Cardiac Center – Καρδιολογικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου.
 • Πρώην Συντονιστής Διευθυντής Α’ καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.
 • Έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάαστριχτ (academisch ziekenhuis Maastricht) στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία (1990-1991) και στις εμφυτεύσιμες συσκευές (1997). Επίσης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ρυθμολογικής Εταιρείας.
 • Ο κ. Απόστολος Κατσίβας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση του αρρυθμιολογικού ασθενούς, ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 12.000 ηλεκτροφυσιολογικές πράξεις (μελέτη και κατάλυση αρρυθμιών, εμφύτευση και παρακολούθηση καρδιακών συσκευών).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος διδακτορικής διατριβής με βαθμό άριστα. Ειδικεύτηκε στο Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο – Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου και απέκτησε την ειδικότητα του καρδιολόγου το 1988.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 • Έχει πλούσια επιστημονική δραστηριότητα με συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συμμετοχή ως κύριος ερευνητής σε εγχώριες και διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες.
ΚΛΙΝΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
 • Ο κ. Απόστολος Κατσίβας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην διαχείριση του αρρυθμιολογικού ασθενούς, ενώ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 12.000 ηλεκτροφυσιολογικές πράξεις (μελέτη και κατάλυση αρρυθμιών, εμφύτευση και παρακολούθηση καρδιακών συσκευών).
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ
 • Έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάαστριχτ (academisch ziekenhuis Maastricht) στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία (1990-1991) και στις εμφυτεύσιμες συσκευές (1997). Επίσης είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ρυθμολογικής Εταιρείας.
 • Επί διετίας 2010-2012 υπήρξε μέλος της εξεταστικής επιτροπής εξετάσεων για τη λήψη ειδικότητας καρδιολογίας.
ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΡΘΡΑ